Proč nedbáš Boha ani spásy své duše?

11. 4. 2013 0:00
Rubrika: svatí

Svatý Stanislav se narodil 26. července roku 1030 ve Szczepanowie (Štěpánově) u Krakówa.


Jeho rodiče byli bohatí a zbožní, leč na dítě čekali 30 let společného života. Po studiích v Hnězdně, belgickém Lutychu (Liége) a Paříži se Stanislav vrátil do Polska. Během studií mu oba rodiče zemřeli. Stanislav prodal celé dědictví a získané peníze věnoval chudým. Krakovský biskup Lambert Zula ho ustanovil kanovníkem. Přestože byl Stanislav mladý, vynikal svým kazatelským uměním, učeností, dobrotou a štědrostí k trpícím a potřebným. Po smrti biskupa Zuly byl Stanislav zvolen na jeho místo. Vysvěcen byl v roce 1072. V té době již 14 let kraloval v Polsku Boleslav II. Smělý (Krutý). Nejprve podporoval snahu biskupa Stanislava v jeho snahách o rozšíření křesťanství v celé polské zemi. Stanislav se rovněž snažil o obnovu kněží v duchu tehdejších reforem (clunyjská a gregoriánská).
Boleslav II. svým nezřízeným způsobem života budil veřejné pohoršení. Všichni šlechticové i duchovní, kromě Stanislava, se ho báli a neodvážili by se mu cokoli vytknout. Stanislav vůči němu však rozhodně vystupoval. Král slíbil, že se napraví, ale slib porušil, dal unést manželku šlechtice Mstislava a uvěznil ji na svém hradě. Rozhněvaná šlechta požádala hnězdenského biskupa, aby králi domluvil. Stanislav se po postu a modlitbě odvážil ke králi rázně mu vytknul jeho hřích se slovy: „Proč nedbáš Boha, ani spásy své duše a svých poddaných, proč porušuješ důstojnost královskou a porušuješ zákony přirozené i božské? Boj se pomsty Boží, která hrozí tobě i tvému potomstvu!
Král biskupa potupil a rozezlen odešel.
Boleslav odtáhl na vojenské tažení do Rusi, kde dobyl město Kyjev. Téměř všichni polští šlechtici jej však opustili a on se musel neslavně vrátit do Polska. Šlechtě se za to krutě pomstil. Stanislav se všemi prostředky snažil tomu postavit. Nakonec použil poslední prostředek, který mu zbýval - pohrozil mu klatbou. Ani to však nepomohlo, a tak Stanislav krále exkomunikoval a zakázal mu vstoupit do chrámu. To Boleslava rozzuřilo a přísahal biskupovi pomstu. Prohlásil jej za zrádce, kterého je třeba zabít. Na exkomunikaci nedbal a dál navštěvoval bohoslužby.
Stanislav, aby se králi vyhnul, sloužil mše raději mimo město.
11. dubna 1079 byl v kostele sv. Michala na Skalce u Krakova, a když to Boleslav zjistil, vydal se tam se svými vojáky. Poručil jim, aby Stanislava násilím vyvedli z kostela. Když se k tomu neměli, vtrhnul osobně do kostela, vytasil meč a přímo u oltáře Stanislavovi rozsekl hlavu. Jeho tělo nechal rozčtvrtit a pohodit na pole za kořist dravcům. Kanovníci krakovští však, navzdory králi, tělo důstojně pohřbili. Stanislav byl hned po smrti uctíván jako světec.
Rozzuřený lid, který ztratil svého obhájce a dobrodince, pak Boleslava vyhnal ze země. Odešel do Uher, kde o tři roky později zemřel jako kajícník. 
Tělo krakovského biskupa a mučedníka Stanislava bylo přeneseno v roce 1088 do krakovské katedrály. Za svatého jej prohlásil papež Innocent IV. Stalo se tak roku 1253 v Assisi. Od té doby je svatý biskup uctíván jako patron Polska. V Polsku je mu zasvěceno 160 kostelů, v zahraničí asi 300, především tam, kde jsou početné polské skupiny.

Zdroj:
http://www.abcsvatych.com/mesice/4/duben11.htm
http://www.modlitba.sk/htm/zaujem/svatci/svatci_all/stanislav.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_I._ze_Szczepanowa

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka