WHO

7. 4. 2013 0:00
Rubrika: události

Den vzniku Světové zdravotnické organizace je zároveň Světovým dnem zdraví.Tématem Světového dne zdraví 2013 (WHD 2013) je prevence a kontrola vysokého krevního tlaku
Ten zvyšuje riziko infarktu myokardu, mozkové mrtvice, či ledvinného selhání. Může vést až ke slepotě, srdečním arytmiím a srdečnímu selhání.
Motto: 

Změř si svůj krevní tlak, snižuješ tak své riziko.

 

Vysoký krevní tlak je řazen do skupiny tzv. civilizačních chorob, jejichž incidence v moderním světě a díky současnému životnímu stylu západní civilizace bohužel rapidně roste.

Vysoký krevní tlak je nebezpečný především tím, že jeho příznaky mohou být až do rozvinutí následků zcela nepozorované.

  • vysokým krevním tlakem trpí jeden ze tří dospělých obyvatel naší planety

  • častěji se vyskytuje u mužů než-li u žen

  • souvisí se 13% úmrtí celosvětově

  • ve světovém měřítku postihuje více chudou populaci

Světový den zdraví 2013 - Tisková zpráva.doc

World health organization (WHO)
V roce 1945 na Konferenci OSN o mezinárodní organizaci její účastníci jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní zdravotnické organizace v rámci OSN. O rok později v roce 1946 v New Yorku podepsalo 61 států z celého světa včetně Československa (které vystupuje po rozdělení státu v r. 1993 jako samostatný členský stát) Zakládací smlouvu Světové zdravotnické organizace. Zakládací smlouva nabyla platnosti
7. dubna 1948, když 26 z 61 států, které jí podepsaly, ratifikovaly svůj podpis a uložili oficiální ratifikační listiny u generálního tajemníka OSN. Toto datum je uznáváno jako datum vzniku WHO.

Od svého vzniku v roce 1948 podporuje WHO mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.

Hlavní strategické záměry WHO jsou:

omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých skupin populace;

podpora zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik vyplývajících z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek;

rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, které budou odpovídat legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné;

rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí a začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických, ekologických a rozvojových strategií.

Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.

Řídícím orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění složené ze 194 členských států, které se schází jednou za rok. Jeho rozhodnutí a strategie realizuje Výkonná rada, kterou tvoří 32 zdravotnických expertů jmenovaných vládami a která se schází dvakrát do roka.
Vatikán má ve WHO status pozorovatele.

Zdroj:
http://www.who.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace

Zobrazeno 1401×

Komentáře

Filipek

A to víte, že WHO evidovala lásku jako psychickou poruchu?

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka