WHO

7. 4. 2013 0:00
Rubrika: události

Den vzniku Světové zdravotnické organizace je zároveň Světovým dnem zdraví.Tématem Světového dne zdraví 2013 (WHD 2013) je prevence a kontrola vysokého krevního tlaku
Ten zvyšuje riziko infarktu myokardu, mozkové mrtvice, či ledvinného selhání. Může vést až ke slepotě, srdečním arytmiím a srdečnímu selhání.
Motto: 

Změř si svůj krevní tlak, snižuješ tak své riziko.

 

Vysoký krevní tlak je řazen do skupiny tzv. civilizačních chorob, jejichž incidence v moderním světě a díky současnému životnímu stylu západní civilizace bohužel rapidně roste.

Vysoký krevní tlak je nebezpečný především tím, že jeho příznaky mohou být až do rozvinutí následků zcela nepozorované.

  • vysokým krevním tlakem trpí jeden ze tří dospělých obyvatel naší planety

  • častěji se vyskytuje u mužů než-li u žen

  • souvisí se 13% úmrtí celosvětově

  • ve světovém měřítku postihuje více chudou populaci

Světový den zdraví 2013 - Tisková zpráva.doc

World health organization (WHO)
V roce 1945 na Konferenci OSN o mezinárodní organizaci její účastníci jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní zdravotnické organizace v rámci OSN. O rok později v roce 1946 v New Yorku podepsalo 61 států z celého světa včetně Československa (které vystupuje po rozdělení státu v r. 1993 jako samostatný členský stát) Zakládací smlouvu Světové zdravotnické organizace. Zakládací smlouva nabyla platnosti
7. dubna 1948, když 26 z 61 států, které jí podepsaly, ratifikovaly svůj podpis a uložili oficiální ratifikační listiny u generálního tajemníka OSN. Toto datum je uznáváno jako datum vzniku WHO.

Od svého vzniku v roce 1948 podporuje WHO mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.

Hlavní strategické záměry WHO jsou:

omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých skupin populace;

podpora zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik vyplývajících z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek;

rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, které budou odpovídat legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné;

rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí a začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických, ekologických a rozvojových strategií.

Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.

Řídícím orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění složené ze 194 členských států, které se schází jednou za rok. Jeho rozhodnutí a strategie realizuje Výkonná rada, kterou tvoří 32 zdravotnických expertů jmenovaných vládami a která se schází dvakrát do roka.
Vatikán má ve WHO status pozorovatele.

Zdroj:
http://www.who.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace

Sdílet

Komentáře

Filipek A to víte, že WHO evidovala lásku jako psychickou poruchu?

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka