K lidu je třeba mluvit jazykem lidu.

30. 7. 2013 7:23
Rubrika: svatí

Díky dodržování této zásady a své výmluvnosti obdržel svatý Petr, kterého si dnes církev připomíná, čestné jméno Chryzolog („Zlatořečník“).

Narodil se kolem roku 380 pravděpodobně v italské Imole. V rodném městě pomáhal biskupovi Korneliovi, který ho pro jeho schopnosti roku 423 vysvětil na jáhna. Po roce ho papež Sixtus III. povolal do biskupského úřadu v Ravenně. Město bylo sídlem západořímského císaře a s povýšením na metropoli byl Petr povýšen na arcibiskupa.

Když se asi 40tiletý, poprvé v úloze biskupa, představil věřícím, řekl: "Ani jsem se nenadál a Bůh na mne vložil přetěžké břímě. Prosím vás proto, abyste mi ho pomáhali nést a byli poslušní Božích přikázání i mého napomínání." Zároveň se před svým stádem zavázal hledat jen Boží slávu a spásu duší. Zvláště pak dbal o formaci a vzorný život svých kněží. Vynikal úctou a respektem k vyjádřením papeže.

Byl velice zbožným pastýřem a také plodným autorem, dochovalo se několik desítek jeho kázání, vesměs výklady textů Nového zákona a Žalmů. Zvlášť půvabně, a přitom srozumitelně, dokázal mluvit i psát o tématech, jako je tajemství Vtělení nebo apoštolské Vyznání víry, hovořil také o Panně Marii a svatém Janu Křtiteli. Jeho texty jsou dodnes užívány v breviáři katolické církve.

Těm, kteří si myslí, že jejich život už nemá smysl i těm, kteří ho nekřesťanským způsobem promrhávají, Petr Chryzolog říká: "Člověče, proč si myslíš, že jsi bezcenný, když jsi Bohu tak vzácný? Proč se znevažuješ, když si tě Bůh tolik váží? Proč hledáš z čeho jsi stvořen a ne to, k čemu jsi stvořen?"

Zemřel pravděpodobně 3.12. 450 (datum však není spolehlivě zjistitelné) u hrobu sv. Kassiána, v jehož chrámu v Imole se připravoval na smrt. V roce 1729 papež Benedikt XIII. prohlásil Petra Chryzologa za učitele církve.

 

Zobrazován bývá jako biskup s atributy kalichem, hostií nebo patenou.

sv. Petr Chryzolog

Bože, Tys učinil svatého biskupa Petra Chryzologa slavným hlasatelem svého vtěleného Slova; na jeho přímluvu pomáhej i nám, ať v srdci rádi uvažujeme o tajemstvích spásy a svými skutky o nich vydáváme spolehlivé svědectví. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Zdroje:

http://catholica.cz/?id=3428
http://www.tvnoe.cz/svatek.html?date=2013-07-30&type=holy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Chryzolog

Zobrazeno 572×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka