Svátek Stolce sv. Petra

22. 2. 2014 0:00
Rubrika: události

Dnešní svátek se týká památky biskupské katedry Kristova náměstka.


Zprvu jejím místem bylo syrské hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus.

Biskupský stolec (katedra, sedes) je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Stolec sv. Petra označuje mimořádný úkol, který Pán Ježíš svěřil Petrovi k zachování víry a jednoty božího lidu. Nejde tedy o vlastní hmotný stolec (sedes v katedrále), místo odkud biskup učí, ale o skutečnost, že sv. Petr a jeho následovníci se stali na římském biskupském stolci hlavou apoštolského sboru a předními pastýři celé Církve.

Svátek Stolce sv. Petra se slavil v Církvi už ve 4. století a to 22. února. Podle tradice to byl den, kdy se sv. Petr ujal římské církevní obce. Později se z praktických důvodů (kvůli postu) přeložil svátek "římského stolce sv. Petra" na 18. ledna. Ponechal se však i 22. únor, ale jako méně významná připomínka "antiochijského stolce sv. Petra", na památku působení sv. Petra v Antiochii. Liturgická obnova po 2. vatikánském koncilu odstranila tuto dvojakost a znovu uvedla původní jediný svátek "Stolce sv. Petra" na dnešní den.

»Vy jste se mnou až do nynějška vytrvali v mých zkouškách. A já vám odkazuji královskou vládu, jako mně ji odkázal můj Otec, takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království, sedět na trůně a soudit dvanáct izraelských kmenů. Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici; ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.« (Lk 22,28–32)

P. P. Rubens, svatý Petr jako papež

Obsah svátku 

Sv. Cyprián ve 3. stol. napsal: "Je jeden Bůh, jeden Kristus, jedna Církev a jeden stolec založený na Petrovi Kristovým slovem." (Ep. 43,5) 
Podobně se vyjádřil jiný starokřesťanský autor:"V měste Římě byl svěřen prvnímu Petrovi biskupský stolec, na němž seděl Petr, hlava všech apoštolů,... a tímto jedním stolcem se zachovává jednota všech" (De Schismate Donatistarum, II, 2; PL 11,947)

Ježíš z rozhodnutí Otce jako hlava a zakladatel své církve pro ni ustanovil z právnického pohledu směrodatné vedení. Dvě místa Nového zákona mluví o založení církve vedené jedním, a to konkrétním člověkem. Prvním místem je příslib, kterému předchází Ježíšova otázka k apoštolům: "Za koho mě pokládáte vy?" Petr v horlivosti odpověděl za všechny: "Ty jsi Mesiáš," tedy ten, kterého předpověděli proroci. A k tomu dodal: "Syn Boha živého." Toto vyznání víry v Kristovu Božskou přirozenost nepocházelo z lidského poznání, jak Ježíš řekl, ale vyšlo od Otce, proto ukazuje na Petrovo vyvolení (srov. Mt 16,13-17). 

Ježíš pak na Petrovo vyznání odpovídá: "A já ti říkám: Ty jsi Petr Skála a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi" (Mt 16,18-19). Toto místo nám ukazuje Petrův úřad s všeobecnou mocí rozhodovat. To, že církev svěřená Petrovi a na něm vybudovaná jako na pevné skále nezanikne, znamená pokračování Petrova úřadu i po jeho smrti.

Uvedení Petra do úřadu se událo u Tiberiadského jezera. Na Petrovo vyznání lásky Ježíš odpovídal:"Pas moje beránky!" "Pas moje ovce!" (Jan 21,16). Dříve Ježíš v podobenství uváděl sám sebe jako dobrého pastýře, který dává život za své ovce. K podobenství použil aktuálního povolání, které mělo své riziko. U Tiberiadského jezera Ježíš předal vedení církve jako pastýřský úřad Petrovi a tím i jeho nástupcům, neboť jemu zároveň předpověděl smrt. Ovce a beránci představují celé stádo, tedy všechny, kdo přijmou Krista. Všichni zde na zemi jsme střídáni dalšími generacemi. Trvání církve, předpověděné v evangeliu (Mt 16,18), však platí. Její vedení je vázáno vždy na stále nově nastupujícího pastýře všech. Jeho hodnost a funkce má sloužit k zachování čistoty a bohatství víry a jednoty.

Za Františka a za volbu dalšího papeže se modleme: 
Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Zdroj:
http://catholica.cz/?id=593 
http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/Februar/Stolec_Petra.html 
Podívejte se také na prezentaci.

Autor: ViZ

Zobrazeno 2175×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka